O nás

Soraz, s.r.o. sa profiluje ako stavebno - obchodná spoločnosť s prienikom strojárskej výroby.

Poskytujeme komplexné služby v izoláciách striech a spodných stavieb, novostavieb, rekonštrukciách a opravách plochých striech. Skúsenosti s hydroizoláciami sme získali pri predaji, organizovaní školení a technických konzultáciách hydroizolačných systémov pre (ploché strechy) realizačné firmy, pracujúce s profesionálnymi systémami od firiem SARNAFIL AG Švajčiarsko, SIKA Švajčiarsko, PROTAN Nórsko, Fatrafol Česko. Veľmi cenné skúsenosti sme získali v praxi pri realizáciách striech a ostatných izoláciách v spolupráci s projektantmi a významnými stavebnými spoločnosťami.

V oblasti plochých striech sa naša spoločnosti zameriava hlavne na generálne rekonštrukcie a opravy poškodených striech.

V strojárskej výrobe sa špecializujeme na:

  1. delenie presných tenkostenných trubiek, rezanie, upichovanie a zrážanie hrán koncov jednotlivých dielov, ďalej kartáčovanie, odhrotovanie, pranie a zabezpečenie rôznych povrchových úprav.
  2. Špeciálnu kusovú zámočnícku výrobu.

Pri svojej práci používame inovatívne technológie a dodržiavame technologické predpisy jednotlivých dodávateľov k zabezpečeniu čo najvyššej produktivity a kvality našej práce. Individuálnym prístupom ku každej jednej požiadavke a optimálnym návrhom riešenia, chceme docieliť spokojnosť súčasných aj budúcich zákazníkov našej spoločnosti.

Soraz - certifikáty
Osvedčenie Protan Osvedčenie Fatra Osvedčenie Sika
footer-infomap