CNC obrábanie, rezanie, delenie

CNC sústruženie, rezanie a pílenie rúr, tyčí a profilov, odhrotovanie

Naša spoločnosť zabezpečuje opracovanie presných tenkostenných rúr ako vysoko presné rezanie, delenie a opracovanie koncov rúr zrazením hrán, odhrotovaním na požadovaný rozmer najmä pre Nemecké spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby pre automotiv. Zabezpečujeme aj dodávku presných rúr z ocele a nerezu a taktiež všetky procesy súvisiace s dodávkou hotových dielov z tenkostenných rúr.

Delenie je realizované upichovaním alebo pílením. Nasleduje odhrotovanie, začistenie vnútorného priemeru a kontrola dĺžky. Väčšina operácíí je uskutočňovaná pri jednom upnutí odrezaného dielu v rotačnom upínači.

Jednoduché rezanie zabezpečujeme pílou, kde sa v linke diel odhrotuje kartáčovaním a operie.

Parametre delenia presných trubiek v závislosti od konkrétnych požiadaviek:

  • Priemer: od 10 do 110 mm
  • Dĺžka: od 15 do 3 000 mm
  • Tolerancie: od ± 0,2 do ± 0,025 mm


cnc-obrabanie